Search

ارزش‌گذاری دارائی‌ها

ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود

دارایی نامشهود (Intangible Asset) به دارایی‌هایی که ماهیت فیزیکی نداشته و منجر به ایجاد سود و ارزش در کسب و کار می‌گردند گفته می‌شود. این دارایی‌های غیر جاری از حقوق قراردادی و سایر حقوق قانونی منشأ می‌گیرد.
ارزش دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های فکری، دارایی‌های معنوی، سرمایه انسانی و برند به طور دقیق و شفاف برای صاحبان سرمایه و سایر ذی‌نفعان مهم و تعیین‌کننده می‌باشد.

ارزش‌گذاری دارایی‌های مشهود

دارایی مشهود ( Tangible Asset) به نوعی دارایی گفته می‌شود که یک ارزش پولی محدود و اغلب شکل فیزیکی دارد. دارایی‌های مشهود را می‌توان غالبا در ازای مقداری ارزش پولی مبادله کرد.
ارزش اموال، ابنیه، ماشین آلات و تجهیزات ارزش جایگزینی و عوامل استهلاک را تعیین کرده و منسوخ شدن اقتصادی، عملکردی و تکنولوژیکی را کمی خواهد کرد.

تیم کارشناسان چناران برای همکاری با شما آماده هستند

تیم چنارن متشکل از کارشناسان حرفه‌ای در تخصص‌های مختلف اعم از امور مالی و حسابداری و رشته‌های آی‌تی و سایر رشته‌های مهندسی و کارشناسان حوزه هنر بوده‌ است که آماده‌ی همکاری با شما هستند.