آشنایی با اعضای شرکت چناران

اعضای چناران

خدمت با لبخند

همکاران ما را ملاقات کنید

ما همواره از تغییر استقبال می‌کنیم تا راه‌حل‌های نوآورانه را برای مشتریان و جوامع خود به ارمغان بیاوریم.​ این افراد ما هستند که شرکت فناوری‌های ارزش‌آفرین چناران را خاص می‌کنند. آن‌ها مظهر خلاقیت، همکاری، اصالت، سخت‌کوشی، اشتیاق و انرژی هستند که کار ما را تقویت می‌کند. پروفایل‌های کارمندان ما را بخوانید تا با برخی از افراد ما آشنا شوید که چناران را به محیطی عالی برای کار تبدیل می‌کنند.

سهامداران

اعضای هیئت‌مدیره

محمدعلی نوح پیشه

رئیس هیئت مدیره

زمینه‌های تخصصی فعالیت

حسابداری وعلوم مالی،مدیریت شرکت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، مالی)لیزینگ(، طراحی سیستم‌ها، ارزیابی شرکت‌ها وطرح‌های سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای نوین

فرهاد عربلو

عضو هیئت مدیره و سرارزیاب

زمینه‌های تخصصی فعالیت

امورمالی ، حسابداری وحسابرسی، امور ارزیابی سهام

اکبر رمضانی

عضو هیئت مدیره و ارزیاب مالی

زمینه‌های تخصصی فعالیت

امورمالی ، حسابداری وحسابرسی، امور ارزیابی سهام

احمد رشوند

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

زمینه‌های تخصصی فعالیت

امورمالی اداری، بازرگانی داخلی وخارجی، پشتیبانی امور پروژه های عمرانی وصنعتی اعم ازنیروگاه، پاالیشگاه و کارخانجات صنعتی

سرکار خانم جهانبخش

عضو هیئت مدیره

زمینه‌های تخصصی فعالیت

امورمالی اداری، بودجه وگزارشات، حسابداری، بازرگانی

ما را بر اساس حوزه‌ی کسب و کار، سطح تجربه و تخصص بشناسید

همکاران

رضامحمدی درویش وند

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

مشاوره مالی ومالیاتی، امورمالی واداری، حسابرسی

حمیدطبائی زاده فشارکی

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

ارزیابی سهام شرکتها، حسابرسی و حسابداری

علی قریشی طیبی

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

حسابرسی و حسابداری

محمدمهدی محب محمدی

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

امورمالی اقتصادی،بودجه وگزارشات، حسابرسیر

ناصر صمیمی

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

امورمالی اقتصادی،ارزیابی سهام، حسابرسی

زاداله فتحی

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

ارزیابی سهام شرکتها،امورمالی، حسابداری وحسابرسی

علی امانی

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

علوم بانکی، اقتصاد، حسابرسی و حسابداری

سعید فکورفر

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

رشته طراحی و گرافیک

محمدرضا بابا تبار

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

رشته راه و ساختمان

سیدعلی موسوی ویری

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

رشته ماشین آالت ، برق و تاسیسات کارخانجات

سیدعباس ضیائی

کارشناس رسمی دادگستری

زمینه‌ی تخصصی فعالیت

رشته ماشین آالت ، برق و تاسیسات کارخانجات

بخشی از موفقیت چناران باشید. امروز به ما بپیوندید

درباره شرکت

شرکت فناوری‌های ارزش‌آفرین چناران (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۸ تاسیس‌شد و با توجه به اهداف شرکت، نسبت به عرضه‌ی خدمات در اکوسیستم فناوری کشور اقدام نمود و پس از جذب متخصصین کارآمد و با سابقه  ارائه‌ی خدمات، خود را در بخش تجاری‌سازی، اعتبار‌سنجی و ارزش‌گذاری کسب و کارها گسترش‌داد و موفق به دریافت مجوز ارزش‌گذاری دارائی‌های نامشهود از کارگروه راهبری و نظارت بر ارزش‌گذاری دارائی‌های نامشهود واقع در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد. لازم به ذکر است که تمامی گزارش‌های تهیه‌شده توسط شرکت به تایید کارشناسان رسمی دادگستری نیز می‌رسد.